Czech Music Quarterly  je časopis o české vážné hudbě v angličtině. Poskytuje široké spektrum informací a témat relevantních jak pro hudební profesionály (výkonné umělce, skladatele, muzikology, pedagogy a univerzitní studenty), tak pro zájemce o českou hudební kulturu obecně. Přináší monografické články o historii i současnosti české hudby od předních muzikologů a publicistů, pravidelně otiskuje původní rozhovory se skladateli a interprety a informuje o aktuálních událostech týkajících se české hudby. Pravidelnou součástí obsahu jsou recenze CD. Koncepce časopisu vychází vstříc především zahraničnímu čtenáři, obsahuje však materiály hodnotné též pro domácí publikum.

Czech Music Quarterly 4/2016

Aktuální vydání obsahuje:

CMQ No. 4 / 2016

“There was a spark.”
An interview with Emmanuel Villaume
by Dita Hradecká

Charles IV and music
by Martin Horyna

Contempuls restarted
by Matěj Kratochvíl

Space & Sound
by Matěj Kratochvíl

Czech Music Every Day. Events at home and abroad in the autumn of 2016
by Barbora Vacková

Joseph Spanner, flutist in Prague
by Tom Moore

Music in Czechoslovakia in the Stalinist era part 3
by Viktor Pantůček