Czech Music Quarterly  je časopis o české vážné hudbě v angličtině. Poskytuje široké spektrum informací a témat relevantních jak pro hudební profesionály (výkonné umělce, skladatele, muzikology, pedagogy a univerzitní studenty), tak pro zájemce o českou hudební kulturu obecně. Přináší monografické články o historii i současnosti české hudby od předních muzikologů a publicistů, pravidelně otiskuje původní rozhovory se skladateli a interprety a informuje o aktuálních událostech týkajících se české hudby. Pravidelnou součástí obsahu jsou recenze CD. Koncepce časopisu vychází vstříc především zahraničnímu čtenáři, obsahuje však materiály hodnotné též pro domácí publikum.

Czech Music Quarterly 1/2017

Aktuální vydání obsahuje:

CMQ No. 1 / 2017

Adam Viktora: I don’t serve up well-known pieces
by Dina Šnejdarová
 

Miloslav Kabeláč – Symphonist (Part 1)
by Jaromír Havlík

Musica Nova 2016 International Competition
by Lenka Dohnalová 

The first complete Bedřich Smetana correspondence edition
by Jan Kachlík

Three Years with the Maestro.
An American Remembers Antonín Dvořák
by Markéta Kratochvílová

The Želiv Monastery music collection
by Dina Šnejdarová 

Czech Music Every Day. Events at home and abroad in the winter of 2016/17
by Barbora Vacková

Řehoř Pešin 
A Czech composer who travelled throughout Europe
by Petr Daněk