Inzerce

Stručný inzertní profil časopisu CZECH MUSIC QUARTERLY
Časopis Czech Music Quarterly přináší svým čtenářům a abonentům kvalitní informace o české vážné hudbě. Čtenáři jsou vzdělaní lidé s vážným zájmem o hudbu z řad profesionálů (promotérů, interpretů, skladatelů, muzikologů) i laické veřejnosti. Časopis si během své dlouholété existence vybudoval vemi dobrou reputaci díky vysokému standardu publikovaných článků a nevšední šíři tematického záběru.
Časopis je mj. zasílán do více než 250ti knihoven s hudebním zaměření v Evropě a USA, odebírají ho nejvýznamější evropské hudební agentury, festivaly a promotéři vážné hudby.
Czech Music Quarterly vychází v nákladu 1000 výtisků.

Czech Music Quarterly Terms Advert 2015

Formáty inzerceFormáty inzerce
(šířka a výška v mm)
1/1 – rozměry na spad – 180 x 245
1/2 P – rozměry na spad – 90 x 245 (na výšku)
1/2 L – rozměry na spad – 180 x 122 (na šířku)
1/3 P – rozměry na spad – 60 x 245 (na výšku)
1/3 L – rozměry na spad – 180 x 82 (na šířku)

Barvy:
Černá + barvy zvýraznění, mění se s každým číslem.
Prosíme informujte kontaktní osobu o konkrétních požadavcích.

Ceník inzerce
1/1 (zadní strana obálky)              23 000 Kč
1/1 (přední vnitřní strana obálky) 19 000 Kč
1/1 (zadní vnitřní strana obálky)  17 000 Kč
1/1 (uvnitř časopisu)                  14 000 Kč
1/2 (uvnitř časopisu)                  9 000 Kč
1/3 (uvnitř časopisu)                   6 000 Kč

Harmonogram
CMQ No. 1  - vychází: 30.3., dodání podkladů: 15.3.
CMQ No. 2 - vychází: 30.6., dodání podkladů: 15.6.
CMQ No. 3 - vychází: 30.9., dodání podkladů: 15.9.
CMQ No. 4 - vychází: 17.12., dodání podkladů: 30.11.


Bannery na webových stránkách Hudebního informačního střediska, vydavatele CMQ:
http://musica.cz/cz/cenik-inzerce.html

Platby
– Paypal na his@musica.cz
– Bankovní převod
Detaily o platbě jsou zasílány e-mailem
Ceny jsou platné od 1. ledna 2018

Kontakt
Monika Havlová
Czech Music Quarterly
Management & Production
Tel: +420 776 670 982
info@czech-music.net